Skip to main content

Hajde da sarađujemo zajedno!

Izražavanje emocija kroz fotografije i pružanje prilike da ih ponovo osećamo nakon godina je ono što najviše volim u svom radu

Kontakt:

Robert Rafai
Tel.: +38163505096
E-mail: robertsu@gmail.com
Kontakt Robert Rafai,